A Brighter Summer Day


Bahasa sari kata yang tersedia

A Brighter Summer Day sari kata boleh didapati dalam bahasa berikut


Bahasa yang tidak tersedia

Anda boleh membuat sari kata baru untuk A Brighter Summer Day dalam bahasa yang mengasyikkan

A Brighter Summer Day

A boy experiences first love, friendships and injustices growing up in 1960s Taiwan.

IMDB
Skor: 8.4
Tarikh: 1991