A Monster Calls Anh phụ đề

Anh phụ đề cho A Monster Calls trong 2016

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn