Aching Hearts Bahasa Inggeris subtitle

Bahasa Inggeris sari kata untuk Aching Hearts dalam 2009

Kecacatan pendengaran

dalam kurungan