Aching Hearts svenska undertext

svenska undertext för Aching Hearts i 2009

Hörselskadad

inom parentes