Almost Human inglese sottotitolo

inglese sottotitolo per Almost Human in 1974

Compromissione dell'udito

nella parentesi