Almost Human Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Almost Human trong 1974

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn