một tội phạm người Mỹ


Ngôn ngữ phụ đề có sẵn

một tội phạm người Mỹ phụ đề có sẵn trong các ngôn ngữ sau


Ngôn ngữ không có sẵn

Bạn có thể tạo một phụ đề mới cho một tội phạm người Mỹ trong các ngôn ngữ folowing

một tội phạm người Mỹ

The true story of suburban housewife Gertrude Baniszewski, who kept a teenage girl locked in the basement of her Indiana home during the 1960s.

IMDB
Ghi bàn: 7.3
Ngày: 2007