An Officer and a Gentleman - เจ้าหน้าที่และสุภาพบุรุษ แบบไทย คำบรรยาย

แบบไทย คำบรรยายสำหรับ An Officer and a Gentleman - เจ้าหน้าที่และสุภาพบุรุษ ใน 1982

ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ในวงเล็บ