Ararat Bahasa Inggeris subtitle

Bahasa Inggeris sari kata untuk Ararat dalam 2002

Kecacatan pendengaran

dalam kurungan