Asylum of Satan Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Asylum of Satan trong 1972

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn