Attila Marcel Bahasa Inggeris subtitle

Bahasa Inggeris sari kata untuk Attila Marcel dalam 2013

Kecacatan pendengaran

dalam kurungan