Attila Marcel svenska undertext

svenska undertext för Attila Marcel i 2013

Hörselskadad

inom parentes