Curse of Chucky - lời nguyền của Chucky Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho Curse of Chucky - lời nguyền của Chucky trong 2013

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn