βαθιά επίδραση


Διαθέσιμες γλώσσες υπότιτλων

βαθιά επίδραση Υπότιτλος είναι διαθέσιμος στις ακόλουθες γλώσσες


Μη διαθέσιμες γλώσσες

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο υπότιτλο για βαθιά επίδραση στις γλώσσες Folowing

βαθιά επίδραση

A seven-mile-wide space rock is hurtling toward Earth, threatening to obliterate the planet. Now, it's up to the president of the United States to save the world. He appoints a tough-as-nails veteran astronaut to lead a joint American-Russian crew into space to destroy the comet before impact. Meanwhile, an enterprising reporter uses her smarts to uncover the scoop of the century.

IMDB
Σκορ: 6.1
Ημερομηνία: 1998