Deep Impact Bahasa Inggeris subtitle

Bahasa Inggeris sari kata untuk Deep Impact dalam 1998

Kecacatan pendengaran

dalam kurungan