کارآگاه کانن: مجری را صفر کنید


زبان های زیرنویس موجود

کارآگاه کانن: مجری را صفر کنید زیرنویس به زبانهای زیر در دسترس است


زبانهای غیر قابل دسترسی

شما می توانید یک زیرنویس جدید برای کارآگاه کانن: مجری را صفر کنید در زبان های فولیده ایجاد کنید

کارآگاه کانن: مجری را صفر کنید

After a sudden explosion at Edge of Ocean island in Tokyo, Tōru Amuro, codename Zero, begins to investigate. Meanwhile, private eye Kogorō is arrested as a suspect, so Conan Edogawa conducts his own investigation to prove his innocence, but Amuro stands in his way.

IMDB
نمره: 5.4
تاریخ: 2018