thám tử conan: không người thực thi


Ngôn ngữ phụ đề có sẵn

thám tử conan: không người thực thi phụ đề có sẵn trong các ngôn ngữ sau


Ngôn ngữ không có sẵn

Bạn có thể tạo một phụ đề mới cho thám tử conan: không người thực thi trong các ngôn ngữ folowing

thám tử conan: không người thực thi

After a sudden explosion at Edge of Ocean island in Tokyo, Tōru Amuro, codename Zero, begins to investigate. Meanwhile, private eye Kogorō is arrested as a suspect, so Conan Edogawa conducts his own investigation to prove his innocence, but Amuro stands in his way.

IMDB
Ghi bàn: 5.4
Ngày: 2018