κάτω από μια σκοτεινή αίθουσα


Διαθέσιμες γλώσσες υπότιτλων

κάτω από μια σκοτεινή αίθουσα Υπότιτλος είναι διαθέσιμος στις ακόλουθες γλώσσες


Μη διαθέσιμες γλώσσες

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο υπότιτλο για κάτω από μια σκοτεινή αίθουσα στις γλώσσες Folowing

κάτω από μια σκοτεινή αίθουσα

Kit, a troubled girl, is sent to the exclusive Blackwood boarding school, where she discovers that only four other female students have been admitted to learn the four pillars of knowledge under the ominous wing of the mysterious headmistress Madame Duret.

IMDB
Σκορ: 5.4
Ημερομηνία: 2018