پایین یک سالن تاریک


زبان های زیرنویس موجود

پایین یک سالن تاریک زیرنویس به زبانهای زیر در دسترس است


زبانهای غیر قابل دسترسی

شما می توانید یک زیرنویس جدید برای پایین یک سالن تاریک در زبان های فولیده ایجاد کنید

پایین یک سالن تاریک

Kit, a troubled girl, is sent to the exclusive Blackwood boarding school, where she discovers that only four other female students have been admitted to learn the four pillars of knowledge under the ominous wing of the mysterious headmistress Madame Duret.

IMDB
نمره: 5.4
تاریخ: 2018