Dry Summer Bahasa Inggeris subtitle

Bahasa Inggeris sari kata untuk Dry Summer dalam 1963

Kecacatan pendengaran

dalam kurungan