Dune Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Dune trong 2020

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn