Dunkirk Bahasa Inggeris subtitle

Bahasa Inggeris sari kata untuk Dunkirk dalam 2017

Kecacatan pendengaran

dalam kurungan