Eyes Wide Shut - lukket øynene opp norwegian Subtitle

norwegian subtitle for Eyes Wide Shut - lukket øynene opp in 1999

Hearing Impaired

in parenthesis