Eyes Wide Shut - nhắm mắt lại Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho Eyes Wide Shut - nhắm mắt lại trong 1999

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn