زیرنویس های ویرایش شده

این زیرنویس ها نیاز به بررسی و تایید دارند

ترجمه زیرنویس ها

این زیرنویس ها نیاز به ترجمه در زبان های دیگر را دارند

زیرنویس هایی که ایراد دارند

این زیرنویس ها نیاز به بررسی و ویرایش دارند

زیرنویس های جدید

صحت این زیرنویس ها باید بررسی شوند

درخواست افزودن فیلم جدید

اگر فیلمی در این سایت وجود ندارد لطفا فیلم را در سایت imdb.com پیدا کنید و لینک آن را در باکس زیر وارد کنید.

لینک درست نیست و باید شبیه به لینک روبه رو باشد https://www.imdb.com/title/tt2106476/?ref_=tt_sims_tt

تازه ها

اولین زیرنویس برای این فیلم ها به تازگی اضافه شده

زیرنویس هایی که دانلود کرده اید

میتوانید نظرات و ویرایش های خود را اعمال کنید

ویرایش های شما

زیرنویس هایی که آنها را ویرایش کرده اید.