Friends Mùa 5 Tập phim 3 Anh phụ đề

Anh phụ đề cho Friends Mùa 5 Tập phim 3 trong 1998

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn