Gemini Man - người thuộc cung Song Tử Tiếng Việt phụ đề

Tiếng Việt phụ đề cho Gemini Man - người thuộc cung Song Tử trong 2019

Khiếm thính

Trong ngoặc đơn