The Big Year svenska undertext

svenska undertext för The Big Year i 2011

Hörselskadad

inom parentes