Phụ đề chỉnh sửa

Những phụ đề này cần được xác minh hoặc chỉnh sửa

Không dịch phụ đề

Các phụ đề này nên được dịch bằng ngôn ngữ của bạn

Phụ đề đào thoát

Phụ đề cần được kiểm tra và xem xét

Phụ đề mới

Những phụ đề này cần bạn xem xét và kiểm tra chúng

Đề xuất để thêm phụ đề cho một bộ phim mới

Vui lòng tìm phim trong IMDB và sao chép địa chỉ liên kết vào hộp văn bản sau

URL IMDB đã nhập không hợp lệ, nó sẽ giống như https://www.imdb.com/title/tt2106476/?ref_=tt_sims_tt

Truyền hình nhiều tập

Sê -ri được thêm vào Subask gần đây

Phim mới

Những bộ phim mới này đã được thêm vào gần đây

Phụ đề đã tải xuống của bạn

Phụ đề mà bạn đã tải xuống

Chỉnh sửa của bạn

Phụ đề mà bạn đã chỉnh sửa