Who'll Stop the Rain Bahasa Inggeris subtitle

Bahasa Inggeris sari kata untuk Who'll Stop the Rain dalam 1978

Kecacatan pendengaran

dalam kurungan